Mekanik Tesisat Tank Sıcak Boru İzolasyonu

Isı yalıtımı, ısı akışını geciktiren veya yavaşlatan doğal veya üretilmiş bir malzemedir. Üretilen yalıtım malzemeleri, duvarlardan, borulardan veya ekipmanlardan ısı transferini yavaşlatabilir ve duvarlar, borular, tanklar veya ekipman gibi birçok şekil ve yüzeye uyarlanabilir. Mekanik tesisat tank sıcak boru izolasyonu ayrıca sert veya esnek levhalar, esnek fiber keçeler, granüler dolgu, açık veya kapalı hücreli köpük olarak da gerçekleştirilebilir. Yalıtımı fiziksel ve çevresel hasarlardan korumak ve yalıtımın görünümünü iyileştirmek için çeşitli yüzeyler kullanılabilir.

Sıcak Boru İzolasyonu Neden Kullanılır

Mekanik sıcak boru izolasyonu yalıtımına yönelik uygulamalar ve ürünlerde çok fazla çeşitlilik bulunduğu için farklı yalıtım türleri arasında genel karşılaştırmalar yapmak zordur. Herhangi bir iş için en iyi boru yalıtımı, ürün avantajlarından ziyade büyük ölçüde belirli uygulama özelliklerine göre belirlenir.

Her bir yalıtım kurulumu için dikkate alınması gereken bazı uygulama değişkenleri vardır. Proses sıcaklığı:

 • Basınç direnci veya R-Değeri
 • Aşınma
 • pH
 • Yangın performansı
 • Su buharı geçirgenliği

Yalıtım tipik olarak aşağıdaki işlevlerden biri veya daha fazlası için kullanılır:

 • Enerji tasarrufu sağlamak için ısı kaybını veya ısı kazancını azaltmak
 • Sıhhi tesisat,
 • Buhar,
 • Proses ve güç sistemlerinin işletme verimliliğini artırmak
 • Personel ve ekipman koruması için yüzey sıcaklıklarını kontrol etmek
 • Ticari ve endüstriyel süreçlerin sıcaklığını kontrol etmek
 • Yüzeylerde yoğunlaşmayı önlemek, azaltmak
 • Yangına veya aşındırıcı atmosferlere maruz kalmaktan kaynaklanan ekipmanın hasar görmesini önlemek
 • Gıda ve ilaç fabrikalarında FDA kriterlerini karşılamada mekanik sistemlere yardımcı olmak
 • Mekanik sistemlerden gelen gürültüyü azaltmak
 • CO 2 , NOx ve sera gazlarını azaltarak çevreyi korumak .

Mekanik sıcak boru izolasyonu malzemeleri, ısı kaybı veya kazancına karşı yalıtmak ve personelin yüksek sıcaklıktaki boruya dokunması ya da maruz kalması durumunda yaralanmaya neden olabilecek yüksek sıcaklıklı sistemlerden korumak için kullanılabilir. Yalıtım, mekanik sistemlerde iç ve dış mekanlarda kullanılmaktadır. Bir binanın dış duvarlarında, bir binayı ısıtmak veya soğutmak için gereken enerjiyi azaltmak, bir binanın dış duvarlarından ısı transferine direnç sağlamak için kullanılır.

Enerji santralleri, rafineriler ve kağıt fabrikaları gibi endüstriyel tesisler için proses boruları ve ekipmanları, buhar ve kondens dağıtım sistemleri, kazanlar, duman bacaları ve depolama üzerindeki ısı kazancını veya ısı kaybını kontrol etmek için sıcak boru izolasyonu kurulur. Bu yalıtımlar tipik olarak personel koruması, fabrika veya çalışma alanı içinde sürdürülebilir bir ortam sağlamak için gerçekleştirilir.

Mekanik Tesisat Tank Sıcak Boru İzolasyonu Faydaları

Enerji tasarrufu. Ülke çapındaki endüstriyel tesislerde, yetersiz yalıtımlı, bakımsız veya yalıtımsız ısıtılmış ve soğutulmuş yüzeyler nedeniyle günlük olarak önemli miktarda ısı enerjisi israf edilmektedir. Doğru tasarlanmış ve kurulmuş sıcak boru izolasyonu sistemleri, enerji ihtiyacını anında azaltacaktır. Endüstriye sağladığı faydalar arasında muazzam maliyet tasarrufları, gelişmiş üretkenlik ve gelişmiş çevre kalitesi de yer alır.

Mekanik tesisat tank izolasyonu

Proses ısı transferi kontrolü. Sıcak boru izolasyonu, ısı kaybını veya kazancını azaltarak, proses sıcaklığının önceden belirlenmiş bir değerde veya önceden belirlenmiş bir aralıkta tutulmasına yardımcı olabilir. İzolasyon tek başına donmayı engellemez. Yalıtım, donma korumasını sürdürmek için bir ısı kaynağı ile çalışmalıdır. Yalıtım kalınlığı, dinamik bir sistemde ısı transferini sınırlamak veya statik bir sistemde zamanla sıcaklık değişimini sınırlamak için yeterli olmalıdır. Elektrik gücünün veya ısı kaynaklarının kesilmesi durumunda acil durumlarda mal sahiplerine düzeltici önlem almaları için zaman ayırma ihtiyacı, statik veya akmayan bir su sisteminde donmayı önlemek için bu eylemin ana nedenidir.

Yoğuşma kontrolü. Yeterli yalıtım kalınlığı ve etkili bir buhar bariyeri sistemi belirlemek, membran yüzeyinde ve yalıtım sistemi içinde sıcak borular, kanallar, soğutucular ve çatı drenlerinde yoğuşmayı kontrol etmenin en etkili yoludur. Yoğunlaşmayı kontrol ederek, sistem tasarımcısı aşağıdaki potansiyelleri kontrol edebilir:

 • Sistem hizmet ömrünü ve performansını düşürme.
 • Küf oluşumu ve su yoğuşmasından kaynaklanan sağlık sorunları potansiyeli.
 • Yalıtım sistemi içinde toplanan ve tutulan suyun neden olduğu boru, vana ve bağlantı parçalarının korozyonu.

Personel koruması. Sıcak boru izolasyonu, çalışanları sıcak boru yüzeyleri ve 136,4 F’nin üzerindeki sıcaklıklarda çalışan ekipmanla beş saniyeden fazla cilt temasından kaynaklanan ikinci ve üçüncü derece yanıklardan korumanın en etkili yollarından biridir. Yalıtım, boruların veya ekipmanın yüzey sıcaklığını gerektirdiği şekilde daha güvenli bir seviyeye düşürür, bu da işçi güvenliğinin artmasını ve yaralanma nedeniyle işçi arıza süresinin önlenmesini sağlar.

Yangından korunma. Diğer ısı kaynakları ve malzemelerle birlikte kullanılan yalıtım, yangından korunmaya yardımcı olur. Genellikle borular ve elektrik ya da iletişim kabloları ile yangına dayanıklı tertibatların geçişlerinde alev, duman ve gazların yayılmasına karşı etkili bir bariyer sağlamak üzere tasarlanmış yangın durdurucu sistemlere sahip yangın bariyerlerinin boru manşonlarında veya özlü açıklıklarında kullanılır.

Sera gazı azaltımı. Mekanik sistemler için sıcak boru izolasyonu, sistem tarafından daha az ısı kazanıldığı veya kaybedildiği için yanma alanlarında gerekli olan yakıt tüketimini azaltarak baca veya baca emisyonlarında dış ortama CO2, NOx ve sera gazı salınımında azalma sağlar.

Mekanik tank sıcak boru izolasyonu ve diğer hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için, bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir